top of page
 • מגורים
  קדמת גונן , ירושלים [ 1,070 יח"ד ] מגרש 107, שדה דב [ 458 יח"ד ] אחוזת שנלר, ירושלים [ 481 יח"ד ] צריפין מתחם 2, באר יעקב [ 509 יח"ד ] האורן, קריית אונו [ 324 יח"ד ] מגדלי אדומים, מעלה אדומים [ 750 יח"ד ] נאות אריאל שרון [ 750 יח"ד ] הדסה הקטנה, ירושלים [ 586 יח"ד ] נחל נועם, קריית גת [ 752 יח"ד ] פרויקט J Tower במתחם כי"ח [ 286 יח"ד ] שדרות גת 2-12, קרית גת [ 294 יח"ד ]
 • מסחר ומשרדים
  מתחם ביג , פתח תקווה – בתכנון [ שטח כולל של כ 400,000 מ"ר ] אפטאון קריית ביאליק – בתכנון [ שטח כולל של כ 245,000 מ"ר ] אמדוקס ,רעננה [ שטח כולל של כ 160,000 מ"ר ] מגדלי רובינשטיין, ת"א [ שטח כולל של כ 100,000 מ"ר ] מבני הייטק, אשדוד [ שטח כולל של כ 117,000 מ"ר ] מתחם אוליבקס, פ"ת [ שטח כולל של כ 230,000 מ"ר ] מתחם בליליוס, ירושלים [ שטח כולל של כ 60,000 מ"ר ] מגדל A, הר חוצבים, ירושלים [ שטח כולל של כ 60,000 מ"ר ] מתחם המרכבה, חולון – בתכנון [ שטח כולל של כ 60,000 מ"ר ]
 • מבנים רפואיים, מחקר ומעבדות
  בית חולים אסותא ,אשדוד - מגדל אשפוז חדש ושיפוץ מחלקות קיימות בית חולים אסף הרופא (שמיר) - מחלקה לרפואה דחופה (מלר"ד) בתי החולים הדסה עין כרם והדסה הר הצופים - מגדל האשפוז החדש, אם וילד, מעבדות, מחלקות אשפוז, מחלקות טיפוליות, טיפול נמרץ, חדרי ניתוח בית החולים ברזילי - אשקלון - תחנות שנאים וגנרטורים, מחלקות אשפוז, חדרי ניתוח, מעבדות ומרפאות ביה"ח מעייני הישועה בבני ברק - מגדל אשפוז חדש בתכנון אונ' בן גוריון - בניין מעבדות ננו טכנולוגיה והבניין לטכנולוגיה עילית (היי-טק) בית החולים ע"ש הרצוג בירושלים – שיפוץ כללי בית חולים אלי"ן - קומות אשפוז, תחנות שנאים וגנרטורים כפר שאול – בניין אשפוז, מ"ג, תחנת שנאים ורשת חלוקה
 • מבני ציבור
  בית המשפט העליון בית עירית ירושלים בנין משרד החוץ בקרית הממשלה – ירושלים האקדמיה הלאומית למדעים מרכז מורשת בגין בית אביחי בירושלים המרכז הישראלי להתמכרויות
 • ישובים, שכונות וכבישים
  גבעת זאב מערב (2,500 יח"ד) רמת בית הכרם (2,300 יח"ד) חלוצית ישוב של 500 יח"ד במערב הנגב מתחם מחסיה בית שמש (1,500 יח"ד) מעלה אדומים - תכנית מתאר כללית לעיר כביש 1 (הכניסה לירושלים) בין מחלף מוצא לגינות סחרוב כבישים וצמתים של נתיבי ישראל ברחבי הארץ
 • מגורים
  קדמת גונן , ירושלים [ 1,070 יח"ד ] מגרש 107, שדה דב [ 458 יח"ד ] אחוזת שנלר, ירושלים [ 481 יח"ד ] צריפין מתחם 2, באר יעקב [ 509 יח"ד ] האורן, קריית אונו [ 324 יח"ד ] מגדלי אדומים, מעלה אדומים [ 750 יח"ד ] נאות אריאל שרון [ 750 יח"ד ] הדסה הקטנה, ירושלים [ 586 יח"ד ] נחל נועם, קריית גת [ 752 יח"ד ] פרויקט J Tower במתחם כי"ח [ 286 יח"ד ] שדרות גת 2-12, קרית גת [ 294 יח"ד ]
 • מסחר ומשרדים
  מתחם ביג , פתח תקווה – בתכנון [ שטח כולל של כ 400,000 מ"ר ] אפטאון קריית ביאליק – בתכנון [ שטח כולל של כ 245,000 מ"ר ] אמדוקס ,רעננה [ שטח כולל של כ 160,000 מ"ר ] מגדלי רובינשטיין, ת"א [ שטח כולל של כ 100,000 מ"ר ] מבני הייטק, אשדוד [ שטח כולל של כ 117,000 מ"ר ] מתחם אוליבקס, פ"ת [ שטח כולל של כ 230,000 מ"ר ] מתחם בליליוס, ירושלים [ שטח כולל של כ 60,000 מ"ר ] מגדל A, הר חוצבים, ירושלים [ שטח כולל של כ 60,000 מ"ר ] מתחם המרכבה, חולון – בתכנון [ שטח כולל של כ 60,000 מ"ר ]
 • מבנים רפואיים, מחקר ומעבדות
  בית חולים אסותא ,אשדוד - מגדל אשפוז חדש ושיפוץ מחלקות קיימות בית חולים אסף הרופא (שמיר) - מחלקה לרפואה דחופה (מלר"ד) בתי החולים הדסה עין כרם והדסה הר הצופים - מגדל האשפוז החדש, אם וילד, מעבדות, מחלקות אשפוז, מחלקות טיפוליות, טיפול נמרץ, חדרי ניתוח בית החולים ברזילי - אשקלון - תחנות שנאים וגנרטורים, מחלקות אשפוז, חדרי ניתוח, מעבדות ומרפאות ביה"ח מעייני הישועה בבני ברק - מגדל אשפוז חדש בתכנון אונ' בן גוריון - בניין מעבדות ננו טכנולוגיה והבניין לטכנולוגיה עילית (היי-טק) בית החולים ע"ש הרצוג בירושלים – שיפוץ כללי בית חולים אלי"ן - קומות אשפוז, תחנות שנאים וגנרטורים כפר שאול – בניין אשפוז, מ"ג, תחנת שנאים ורשת חלוקה
 • מבני ציבור
  בית המשפט העליון בית עירית ירושלים בנין משרד החוץ בקרית הממשלה – ירושלים האקדמיה הלאומית למדעים מרכז מורשת בגין בית אביחי בירושלים המרכז הישראלי להתמכרויות
 • ישובים, שכונות וכבישים
  גבעת זאב מערב (2,500 יח"ד) רמת בית הכרם (2,300 יח"ד) חלוצית ישוב של 500 יח"ד במערב הנגב מתחם מחסיה בית שמש (1,500 יח"ד) מעלה אדומים - תכנית מתאר כללית לעיר כביש 1 (הכניסה לירושלים) בין מחלף מוצא לגינות סחרוב כבישים וצמתים של נתיבי ישראל ברחבי הארץ

הפרויקטים שלנו

רכבל העיר העתיקה

ביצוע קו כחול הרכבת הקלה - בביצוע

פייר קניג 36 י-ם

מגדל דוד

יד ושם